Reklamacje i gwarancje

Jeżeli rzecz kupiona przez Ciebie w sklepie norminet.pl uległa awarii lub posiada Twoim zdaniem wady fizyczne, to w ciągu 2 lat od daty objęcia rzeczy w posiadanie, możesz skorzystać z prawa do reklamacji i w ramach rękojmi przesłać ją na nasz koszt na adres siedziby naszej firmy:

Delta Czartoszewski i Czarnek sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 19,
64-600 Oborniki
tel. 612970039, fax 612970060

Wraz z reklamowaną rzeczą prześlij wypełniony formularz reklamacyjny, który możesz pobrać na dole tej strony. Obsługa sklepu norminet.pl w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowaną rzeczą rozpatrzy zgłoszoną niezgodność towaru z umową i ustosunkuje się też do Twoich oczekiwań zawartych w przesłanym formularzu reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia występowania wad, za które odpowiedzialny jest sprzedawca, określi termin wywiązania się z naszych obowiązków.

Jeżeli towar, który chcesz reklamować posiada kartę gwarancyjną, możesz skorzystać z tych uprawnień gwarancyjnych. Twoje prawa i warunki gwarancji zawarte są na karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z towarem. Na druku gwarancji lub na stronie internetowej producenta (dystrybutora) znajdziesz adresy sieci autoryzowanych punktów serwisowych, gdzie możesz dokonać zgłoszenia i naprawy gwarancyjnej. Możesz także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem obsługi sklepu norminet.pl

W przypadku gdy uważasz, że Twoje prawa, jako konsumenta, zostały naruszone możesz skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia swoich roszczeń:

  1. Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą u Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub innej organizacji społecznej ( np. Federacji Konsumentów nr infolinii: 800 007 707, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

Informacje na temat praw konsumenta znajdziesz na następujących stronach internetowych:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin